Wat is de mobiliteitsvoetafdruk?

Dagelijks gaan we op weg naar ons werk, voor onze boodschappen of voor vrijetijdsbesteding.

Voor verplaatsing per auto, trein of bus is energie en ruimte nodig. De verbranding van fossiele brandstoffen om deze verplaatsing mogelijk te maken, zijn een belangrijke bron van CO2-emissies en andere schadelijke uitstoot.

Mobiliteit, ofwel de energie en ruimte nodig voor onze verplaatsing, is verantwoordelijk voor zo’n 8% van onze Mondiale Voetafdruk.

De Mobiliteitsvoetafdruk helpt ons eigen mobiliteitspatroon en het milieueffect daarvan inzichtelijk te maken.

Het resultaat kan een aanleiding zijn om mobiliteitsgewoontes in een meer milieubewuste richting te veranderen. Daarnaast kunnen we samen ook weer andere mensen inspireren mee te doen aan de uitdaging van schone en zuinige verplaatsingen!

Doe je mee?