Hoe wordt de voetafdruk berekend?

Alles wat we gebruiken kunnen we omrekenen naar de hoeveelheid ruimte die daarvoor nodig is.

Bij landbouwgrond voor voedsel en de ruimte voor wegen en huizen is dat duidelijk.
Energiegebruik wordt omgerekend naar de hoeveelheid uitgestoten CO2 (koolstofdioxide).
Om vervolgens die CO2 weer om te zetten in zuurstof, is een bepaalde oppervlakte groene ruimte nodig.

Die hoeveelheid groene ruimte wordt opgeteld bij de rest van uw ruimtegebruik.
En zo is het mogelijk om voor iedere persoon, en ook voor landen, steden, bedrijven en producten, uit te rekenen hoeveel grondoppervlak nodig is voor de energie en ruimte die gebruikt zijn.
Ga naar Voetenbank voor meer informatie.


Mondiaal hebben we de beschikking over 11,3 miljard hectare biologisch productieve (vis)grond. Gedeeld door 6,15 miljard wereldbewoners (2006), komen we uit op 1,8 ha per persoon.

Die 1,8 ha is wel inclusief de nodige ruimte voor natuur en bio-diversiteit.