Wat is duurzame mobiliteit?

We staan voor een gezamenlijke uitdaging om op een meer verantwoorde wijze met onze mobiliteit om te gaan. Want we leggen dagelijks heel wat kilometers af. Terwijl deze verplaatsing veel tijd kost en ons leefmilieu aantast.

Elke kilometer die niet fietsend of lopend wordt afgelegd maar per trein, auto of motor draagt extra bij aan de hoeveelheid koolstofdioxide die wordt uitgestoten.

Maar uw verplaatsingen hoeven niet per se milieuvervuilend, ongezond en geldverslindend te zijn.
Er zijn veel goede alternatieven voor deze vormen van verplaatsing.
En gelukkig kan een verantwoorde vorm van mobiliteit ook heel verleidelijk en aantrekkelijk zijn!

Duurzame mobiliteit vereist een grondig herstructureren van het volledige mobiliteitssysteem. Technologische veranderingen kunnen ons een eindje op weg helpen.
* Kleinere auto’s met zuinige motoren en minder schadelijke brandstoffen vormen een deel van de oplossing.

* Door te kiezen voor slimme combinaties van vervoersmiddelen kun je comfortabel reizen en je bent ook nog eens verantwoord bezig.

* Als je een gemotoriseerde vervoermiddel moet gebruiken, overweegt altijd of de verplaatsing echt noodzakelijk is.
Bij het op een duurzame manier vorm geven van onze verplaatsing hoort namelijk ook het verminderen van mobiliteit.
Daarnaast word de keuze voor een bepaald vervoermiddel vaak routinematig zonder afweging gemaakt, en is lang niet altijd functioneel en efficiƫnt.

* Een ander belangrijke component van een duurzame mobiliteit bestaat uit een modale shift: minder auto, maar meer openbaar vervoer, fietsen en wandelen (andere mobiliteit).

* Voor wie meer wil bewegen, is er alle reden om je voortaan te voet of per fiets te verplaatsen. Bijna iedereen kan, door zich voornamelijk te voet of met de fiets te verplaatsen, tegelijkertijd aan zijn conditie en gezondheid werken.
Daarnaast geeft fietsen je vaak de mogelijkheid om via een kortere weg je bestemming te bereiken.

Het overstappen na nieuwe vervoersmiddelen die geheel gebruik maken van duurzame energiebronnen als wind, zon, verantwoorde biomassa is de uitdaging voor nu en de toekomst.