Links

Hieronder zijn diverse links van interessante, boeiende of leuke websites te vinden met als onderwerp verantwoorde mobiliteit.

  • Energie besparen in de sector mobiliteit: over Het Nieuwe Werken en hoe ICT hieraan kan bijdragen Klik hier.
  • De Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM), ingesteld door het kabinet om het aantal filekilometers in de spits te reduceren, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de sociale partners en de rijksoverheid. Voor meer informatie, klik hier.
  • Op vanAnaarBeter.nl vindt u tips om zelf een bijdrage te leveren aan het verminderen van de files. Klik hier.
  • CROW, de nieuwe naam van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) ondersteunt als onafhankelijk instituut de decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoerbeleid. Klik hier.